องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

นายกับ  เชยครบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

 


องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

 

พัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

นายศรินธร  เกตุใหม่

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

 


องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
ภาพกิจกรรม
$organ

     ประธานเปิดโครงการป้องกันระวังโรคไวรัสโคโรน่า (covid - 19) รร โกรกสำโรง..>>>


$organ

     นายกออกเยี่ยมโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 23 มิ.ย. 65..>>>


$organ

     โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 14 มิ.ย.65..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
4 ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ครบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
6 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย
7 
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
9 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
10 
testองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 1

 2. ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 1

 3. ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565 1

 4. จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ เข้าสระหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565 2

 5. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ถึง เหมืองชลประทาน บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2565 4

 6. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ ถึง เหมืองชลประทาน บ้านโกรกสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2565 4

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

นิทานอีสปกล่อมเด็กนอน โดย มารียา มารีบุญ 14 มิ.ย. 65 0 5
นิทานอีสปกล่อมเด็กนอน โดย มารียา มารีบุญ 13 มิ.ย. 65 5 10
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 1 พ.ย. 64 1 22
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.221.156
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 847 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 928 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 พ.ย. 2564
เว็บลิงค์