องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

นายกับ  เชยครบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

 


องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

 

พัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี

นายศรินธร  เกตุใหม่

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

 


องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
ภาพกิจกรรม
$organ

     โครงการ อบต.ครบุรี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ 9 ส.ค.65..>>>


$organ

     โครงการ สายใยรักจากลูกถึงแม่ (วันแม่แห่งชาติ) 9 ส.ค.65


$organ

     โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
4 ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ครบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
6 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย
7 
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
9 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
10 
testองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 4

 2. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 5

 3. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 5

 4. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 11 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 5

 5. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 4

 6. ซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา(Water Treat,emt Systen)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 4

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

สล็อต ออนไลน์ โดย สล็อต ออนไลน์ 16 ก.ย. 65 0 18
นิทานอีสปกล่อมเด็กนอน โดย มารียา มารีบุญ 14 มิ.ย. 65 0 76
นิทานอีสปกล่อมเด็กนอน โดย มารียา มารีบุญ 13 มิ.ย. 65 5 65
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 1 พ.ย. 64 1 83
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.211.22.31
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 571 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2444 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2525 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 พ.ย. 2564
เว็บลิงค์